OUTSOURCING IT

Outsourcing oferowany przez naszą firmę oznacza przejęcie odpowiedzialności za wybrane zasoby, funkcje lub procesy informatyczne. Może on obejmować opiekę serwisową nad istniejącą infrastrukturą sprzętową, budowę nowej, zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną lub całymi systemami IT.

 

Opieka informatyczna zazwyczaj obejmuje:

  • bieżące usuwanie problemów, awarii sprzętu, wgrywanie poprawek itp.
  • analizę potrzeb, problemów użytkownika i doradztwo w zakresie procesów informatycznych
  • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (konsultacje w zakresie typu,konfiguracji sprzętu i związanego z tym oprogramowania)
  • dostarczanie najwyższej jakości sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych
  • instalacja oprogramowania i konfiguracja stacji roboczych
  • opiekę nad wdrożonym oprogramowaniem i dopasowanie go do potrzeb użytkowników
  • wsparcie techniczne, szkolenia z obsługi aplikacji

Mówiąc krótko : zdejmujemy cały problem związany ze strukturą informatyczną w firmie klienta