PROGRAMY


Dostarczamy najbardziej efektywne rozwiązania dostępne na rynku.


Oferujemy instalację i wdrożenia oprogramowania:

  • biznesowego
  • biurowego
  • serwerowego
  • do archiwizacji danych oraz kopii bezpieczeństwa
  • odzyskiwanie danych dzięki partnerstwu z liderem w tej dziedzinie, firmie Ontrack